Poplatky za štúdia na Collegium Humanum – Varšavskej univerzite manažmentu:

  1. Stupeň – Licenciátne (Bc.) štúdium – 1000 € / Akademický rok + 100 € administratívny poplatok
  2. Stupeň – Magisterské štúdium – 1200 € / Akademický rok + 100 € administratívny poplatok
  3. Stupeň – Postgraduálne štúdia – 3000 €

.

Poplatky je potrebné uhradiť na číslo účtu:

Collegium Humanum – Varšavská Univerzita Manažmentu, Konzultačné stredisko sv. Vladimíra

BU 5131898255 – Občianske združenie sv. Vladimíra

IBAN: SK24 0900 0000 0051 3189 8255

BIC: GIBASKBX

Pri platbe je potrebné ako variabilný symbol zadať dátum narodenia v tvare DDMMYYYY (napr. 12021980)

Do poznámky prosíme uviesť celé meno a typ štúdia.

.

Komenského 1963/10, 075 01 Trebišov

E-mail: kosice@humanum.pl

.

PaedDr. Ing. Dana Tóthová, MBA, koordinátor štúdia

Tel. +421904853322

.

PhDr. Marcel Orenič, MBA, koordinátor štúdia

E-mail: marcel.orenic@humanum.pl

.

 ThDr. Vlastimil Bajužik, PhD., riaditeľ konzultačného strediska

Tel. +421907410013