Podiplomové štúdia v Košiciach!

Postgraduálne štúdium Master of Business Administration (MBA) a Master of Laws (LL.M.) organizované Collegium Humanum – Varšavská Univerzita Manažmentu vo Varšave a Apsley Business School v Londýne otvárajú študijný program […]

Viac