Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska so sídlom vo Varšave – je medzinárodná súkromná univerzita, pozostávajúca so všestranne zameraných akademických lektorov s univerzálnymi vedeckými, didaktickými a manažérskymi výsledkami v oblasti vysokoškolského vzdelávania.

Collegium Humanum je medzinárodný projekt, ktorý vyniká svojou vzdelávacou ponukou vytvorenou ako reakcia na potreby mladého, kreatívneho a mimoriadne talentovaného trhu. Kreativita a inovácia sú základnými črtami navrhovaných vzdelávacích produktov, ktoré sa vytvárajú v interdisciplinárnych tímoch za účasti známych a uznávaných odborníkov – odborníkov z praxe a ľudí vo svete vedy, ale hlavne vďaka proprietárnej platforme medzigeneračných vzťahov, ktorá spája akademický život mnohých prestížnych svetových univerzít s ambicióznou a náročnou mládežou škôl, stredných a vyšších stredných škôl z celého sveta.

Naše know-how je jedinečná schopnosť analyzovať potreby a vzdelávacie príležitosti na všetkých úrovniach vzdelávania tak, aby v budúcnosti mohli navrhnúť vzdelávacie efekty, ktoré zodpovedajú skutočným očakávaniam sveta ľudí, zamerané na  profesionálny a  intelektuálny úspech, ambicióznych ľudí a s vášňou, ktorí sú schopní odvodiť spokojnosť s ich profesionálnou prácou, čo je pridaná hodnota súkromného života.

Štandardom našej každodennej práce je prekročenie hraníc medzi snami, znalosťami a skutočnými schopnosťami jednotlivca. Individuálny prístup ku každému študentovi, jedinečná študijná atmosféra, medzinárodné prostredie, súčasné zdroje poznatkov overené praxou, štipendijná starostlivosť a tím ľudí, pre ktorých je vzdelávanie a práca vášňou každodenného života, vytvára pridanú hodnotu, ktorú prináša Collegium Humanum v procese budovania a zlepšovania občianskej spoločnosti Poľska, Slovenska a Európy.

.

Poslaním Collegium Humanum je:

Snaha o neustále zlepšovanie a implementáciu najvyšších spoločenských a akademických hodnôt.

.

Heslo, ktoré určuje kultúru hodnôt Collegium Humanum je:

V Z D E L Á V A N I E _ P R E _

Ú S P E C H !

#educationforsuccess